Myslite ekonomicky a žite ekologicky

Copyright by BM-PLAST s.r.o.
PREČERPÁVACIE NÁDRŽE

Vyrábajú sa najčastejšie vo forme valcových nádrží. Majú zásobnú a zbernú funkciu na pitnú resp. odpadovú vodu, ktorá sa po naplenní nádrže prečerpáva na požadované miesto pomocou čerpadiel.

Cenová ponuka sa robí individuálne podľa rozmerov a ďalších nadštandardných požiadaviek zákazníka.